برای عضویت در خبرنامه سام ایمیل خود را در کاد پایین وارد نمایید

انگلیسی خود را بسنجید

در این بخش می توانید در آزمون های فراوان و گوناگون، انگلیسی خود را به صورت آنلاین بسنجید. آنچه که همه ی ما در انگلیسی می آموزیم، اگر تکرار نشود پس از مدتی محکوم به فراموشی خواهد بود. با سنجش منظم و دائم خود در این بخش از سام، شما می توانید، هم آموخته های انگلیسی خود را بسنجید، و هم واژگان و گرامر انگلیسی خود را تقویت کنید. در پایان هر امتحان هم، نمره ی آزمون انگلیسی شما به همراه پاسخ نامه ی آن با جواب های صحیح نمایش داده می شود. در حال حاضر شما می توانید سطح انگلیسی خود را در سه رده ی تست های واژگان انگلیسی سطح پیشرفته، تست های واژگان انگلیسی هم خانواده و متضاد و تست های واژگان تافل مورد آزمون قرار دهید. تست های انگلیسی جدید در طبقه بنده های جدید در راه هستند.

Test your English by clicking on each of the blocks below

میخواهم امتحان بدهم ولی

میخواهم امتحان بدهم ولی نمیدانم چطور استفاده کنم،شیوه و روش این سایت را بلد نیستم
ممنون