برای عضویت در خبرنامه سام ایمیل خود را در کاد پایین وارد نمایید

ترکیب ها و ساختار های پیشرفته در مهارت نوشتاری Writing

استفاده از ترکیب ها و ساختار های پیشرفته در مهارت نوشتاری Writing انگلیسی مهارتی است که به سادگی و طی مدت زمان کوتاهی به دست نمی آید و Writing نه تنها آزمون عملی میزان دانش و مهارت انگلیسی شما محسوب می شود، بلکه برای مهارت در آن نیاز به تمرین و ممارست زیادی دارید. در ادامه می توانید به تعدادی از ترکیب ها و ساختارهای طلایی برای نوشتن یک متن قابل قبول به انگلیسی دسترسی داشته باشید.

ترکیب ها و ساختارهای خوب برای شروع یک مبحث در یک نوشته Writing

Over the past ten years or so the media have frequently carried reports of ...............

Recent research indicates that the number of teenagers who smoke is increasing.

Hardly a week goes by without another report of ................. appearing in the media.

This raises the issue of whether .................

Although most people would generally agree that ............... few would deny that ................

 

ترکیب ها و ساختارهای خوب برای اظهار نظر کردن

 

As I see it,

It seems to me that ............ I would also say that ....

I am convinced that ...............

I am inclined to believe that ..................

There is no doubt in my mind that ..................

One of the drawbacks of ....... is ..........

However, one of the benefits is that ............

 

ترکیب ها و ساختارهای خوب برای تغییر موضوع

As regards the causes for this, ..............

Concerning the causes for this, .........

As for the causes, ...........

 

ترکیب ها و ساختارهای خوب برای ارائه ی یک مبحث یا موضوع

One justification often given for ........... is that.................

Advocates/Proponents would claim that ..................

Those who object to ................. often argue that ...................

Another objection is that ......

However, it should not be forgotten that ..............

........... are opposed to ................ on the grounds that .................

From the point of view of .................

According to ....................

 

ترکیب ها و ساختارهای خوب برای توصیف دلیل یک واقعه

One factor which has led to ............ is ..............

One of the factors which has brought this about is .........

The problem often stems from ....................

The situation has been exacerbated by ................

.............. has only made the situation worse.

One consequence of ................ is ................

 

ترکیب ها و ساختارهای خوب برای توضیح پله ها و مراحل یک فرآیند

As regards the most appropriate response to this situation, one suggestion would be to .........

The first step to be taken would be to ........

To alleviate the situation people should ...........

In addition they ought to ...............

To begin to tackle this situation society/individuals/the government need/s to ..........

.............. would certainly ameliorate the situation.

This can only be dealt with if ............

To overcome this problem, ..............

Were the government to ..............., the situation would doubtless improve.

Individuals can do a great deal to ............

The burden of responsiblity lies in the hands of ........

It is vitally important that .........

Legislation should be introduced to control .................

It would be a grave error if we .................

 

ترکیب ها و ساختارهای خوب برای نتیجه گیری از یک مبحث

All in all it seems to me that ...........

The obvious conclusion to be drawn is that .......................

All things considered, .............

On balance, I tend to believe that ............

The world would surely be a better place to live in if ..............

If people stopped ....ing, we would have/ we could look forward to a ...............

The prospects for the future will be bleak/grim unless ...................

 

حتما در یک دفتر، جزوه یا حتی یک برگه، مجموعه ای از این ترکیب ها و ساختارهای مفید را داشته باشید. تنها بخشی از این ساختارها را می توانید در بخش های مختلف این وب سایت بیابید اما اگر به دنبال این هستید که خودتان هم بتوانید پویا و خودکفا باشید و بتوانید ترکیب ها و ساختارهای مورد علاقه ی خود را بیابید تنها منبعی که می تواند شما را به این هدف برساند خواندن Reading است. اگر در حین خواندن به هر ترکیب یا ساختار پیچیده ای برخوردید که قبلا نمی دانستید، حتما آن را یادداشت کنید. حتی می توانید نوشته های تان را برای ما نیز ارسال کنید تا با نام خودتان در این وب سایت قرار دهیم تا سایرین هم بتوانند از زحمات شما استفاده کنند. همچنین سعی کنید پس از مدتی با جزوه ی ترکیب ها و ساختارهای مفید خود یک متن انگلیسی بنویسید و آن ها را به صورت عملی به کار بگیرید.

به منظور بالا بردن سطح نوشتار Writing خود، همچنین می توانید به جای استفاده از ترکیب های ساده، از ترکیب های سخت تر و پیچیده تر نیز استفاده کنید. مثلا ترکیبی مانند solve the problem به معنی "حل کردن مشکل" که یک ترکیب برای سطح Intermediate یا متوسط در انگلیسی محسوب می شود می تواند با ترکیب ها و ساختار های پیچیده تر جایگزین شود. در زیر می توانید به چند مثال توجه فرمایید.