برای عضویت در خبرنامه سام ایمیل خود را در کاد پایین وارد نمایید

Idiom of the Day #4

در یک چشم به هم زدن، در عرض یک ثانیه، جیک ثانیه